Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 21 Ogos 2018
Versi 8.1.0

KENYATAAN  TENDER(BAHAGIAN KESIHATAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR)

 

1.         Tender adalah dipelawa daripada kontraktor–kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah untuk menyertai tawaran bagi kerja /perkhidmatan  seperti dalam jadual berikut.

 

No.

 

No. Tender

Tajuk Tender

 

Butir Pendaftaran

UPKJ

 

Yuran Dokumen

(RM)

I.

MDMD/PH/S/T/TM/18-20/18

Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal Di Zon Tanjung Manis Tahun 2018-2020

Kategori C atau B

Kepala VII

Sub Kepala 2(a)(ii)

100.00/set

II.

MDMD/PH/S/T/I/18-20/18

Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal Di Zon Igan

Tahun 2018-2020

Kategori C atau B

Kepala VII

Sub Kepala 2(a)(ii)

100.00/set

III.

MDMD/PH/T/1/2018

 

Penyelenggaraan sistem pembetungan pusat di Bandar Baru Tanjung Manis

Kelas F atau EX

Kepala IV

Sub Kepala 3 atau

Kepala V

Sub Kepala 2(b)

100.00/set

IV.

MDMD/PH/T/2/2018

 

Pengurusan tapak pelupusan sampah di bawah bidang kuasa Majlis Daerah Matu Dan Daro

Kategori C atau B

Kepala VII

Sub Kepala 5(i)

 

100.00/set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Dokumen Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat di Seksyen Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar, Majlis Daerah Matu Dan Daro dengan bayaran yuran dokumen seperti yang dinyatakan di atas dan hanya dijual kepada kontraktor yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

3.         Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa Sijil Asal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) semasa pembelian dokumen Tender .

 

4.         Salinan Sijil yang telah disahkan wajib disertakan bersama dokumen Tender semasa menghantar ke peti tawaran tender adalah seperti berikut:-

             4.1       Salinan sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)

             4.2       Salinan sijil Lesen Perniagaan dan Pendaftaran Nama Syarikat

             4.3       Salinan sijil pemilikan kenderaan (untuk No. I dan II)

             4.4       Ekstrak profil syarikat (jika ada)

 

5.         Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan mengunakan sampul surat yang  diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender  dan perlu      dimasukan ke dalam peti tawaran Tender beralamat seperti berikut:-

 

Setiausaha

Majlis Daerah Matu Dan Daro

96250 Matu, Sarawak

 

 

 

6.         Tarikh tutup bagi semua tender di atas adalah pada hari 14. 12. 2017 jam 12:00 tengahari  dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

7.         Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Tender terendah atau mana-mana tawaran.