Bahagian Khidmat Pengurusan (Seksyen Sumber Manusia)


1)Bahagian ini berfungsi sebagai pentadbiran am dan perkhidmatan sokongan, menguruskan Perkhidmatan Pelanggan serta menyelaras aduan pelanggan. Bahagian Pentadbiran juga merupakan urusetia pengurusan dan pelaksanaan program kualiti dan penambahbaikan yang berterusan seperti :-

i) ISO 9001:2008
ii) Amalan 5S
iii) QCC / KMK

2) Pembangunan Organisasi

i) Menyelaras aktiviti pembangunan dan penerapan budaya kerja cemerlang.

ii) Menyelaras aktiviti pembangunan kapasiti majlis.

3) Pengurusan rekod, fail dan surat menyurat.

4) Urusetia mesyuarat.

5) Pengurusan sumber manusia

i) Penilaian prestasi.

ii) Tatatertib dan tindakan disiplin.

iii) Rekod perkhidmatan.

iv) Mengurus proses kenaikan pangkat dan bercuti.

6) Pembangunan Sumber Manusia

i) Membuat Analisa Keperluan Latihan (TNA).

ii) Menyedia Pelan Latihan Kakitangan.

iii) Menyelaras program latihan dan pembangunan kakitangan.