KENYATAAN TENDER / SEBUTHARGA TERBAHARU


KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 18.05.2021






KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERKINI

Tawaran Sebutharga dikemaskini pada 20.01.2021



KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERKINI

Tawaran Sebutharga dikemaskini pada 29.12.2020






KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 09.10.2020




KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 09.10.2020






KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 14.08.2020





KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 13.08.2020





KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 16.07.2020




KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERKINI

Tawaran Sebutharga dikemaskini pada 26 Jun 2020




KENYATAAN TAWARAN TENDER TERKINI

Tawaran Tender dikemaskini pada 17 Februari 2020



KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut :

 

Bil. No. Tender Tajuk Tender Pendaftaran (Kelas/ Kepala/ Sub-kepala) Yuran Dokumen/ Deposit Tender (RM) Tempat Jualan Dokumen Tender
UPKJ (CIDB)
1. MDMD/DEV/T/13/2020 MENAIKTARAF DATARAN KEJAT DI PANTAI BELAWAI

Kelas E

Kepala III

Sub-head 2a/2b

Gred G1 dan ke atas RM 100.00/set Majlis Daerah Matu dan Daro
2. MDMD/DEV/T/10/2019 MEMBINA LALUAN BERBASIKAL SEPANJANG LALUAN DARI SMK TPDPH NORMAH KE SIMPANG BERDEKATAN BALAI BOMBA DARO

Kelas D

Kepala III

Sub-head

3&4

Gred G1 dan ke atas RM 200.00/set Majlis Daerah Matu dan Daro
3. MDMD/DEV/T/15/2018 KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN MAKLMAL KLINIK KESIHATAN BELAWAI (RETENDER)

Kelas F atau EX

Kepala II

Gred G1 dan ke atas RM 100.00/set Majlis Daerah Matu dan Daro

 

Dokumen Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat dan hanya dijual kepada kontraktor yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa Sijil Asal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) DAN Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) semasa pembelian dokumen Tender/Sebutharga.

Salinan sijil UPKJ (salinan Sijil Status Bumiputera jika berkenaan)  dan CIDB yang telah disahkan WAJIB disertakan bersama dokumen Tender semasa menghantar ke peti tawaran tender.

Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tawaran Tender beralamat seperti berikut :

Setiausaha,

Majlis Daerah Matu Dan Daro

96250 Matu,Sarawak.


Tarikh tutup bagi semua tender di atas adalah pada hari 02 MAC 2020 jam 12.00 tengahari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Tender terendah atau mana-mana tawaran.

Setiausaha,

Majlis Daerah Matu dan Daro

 

Tarikh : 17.02.2020




KENYATAAN TAWARAN TERKINI

Tawaran dikemaskini pada 30 Januari 2020




KENYATAAN TAWARAN TERKINI

Tawaran dikemaskini pada 06 Januari 2020




KENYATAAN TENDER / SEBUTHARGA TERKINI

Tender dikemaskini pada 5 Disember2019


Tender dikemaskini pada 12 November 2019









KENYATAAN TENDER / SEBUTHARGA TERKINI

Tender dikemaskini pada 18 Oktober 2019





KENYATAAN TENDER / SEBUTHARGA TERKINI

Sebutharga dikemaskini pada 02 Oktober 2019






KENYATAAN TENDER / SEBUTHARGA TERKINI


Sebutharga dikemaskini pada 07 Ogos 2019

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pejabat Daerah dan Majlis Daerah Matu Dan Daro yang berminat untuk menjalankan perkhidmatan seperti dalam jadual berikut.

No.

No. Sebutharga

Tajuk Sebutharga

Butir Pendaftaran UPKJ

Yuran Dokumen (RM)

1

MDMD/PH/Q/ML/2019

Mengurus dan Menyelenggara Rest Stop Nanggar, Daro

Sijil Perniagaan

50.00/set

 Dokumen Sebutharga boleh diperolehi pada waktu pejabat di Seksyen Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar, Majlis Daerah Matu Dan Daro dengan bayaran yuran dokumen seperti yang dinayatakan di atas dan hanya dijual kepada kontraktor yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 Salinan Sijil Perniagan  yang telah disahkan wajib disertakan bersama dokumen Sebutharga semasa menghantar ke peti tawaran Sebutharga.

 Dokumen Sebutharga yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tawaran Sebutharga beralamat seperti berikut :

 Setiausaha

Majlis Daerah Matu Dan Daro

96250 Matu, Sarawak

Tarikh tutup bagi semua Sebutharga di atas adalah pada hari 30.08.2019 (Jumaat) jam 12:00 tengahari dan sebarang dokumen Sebutharga yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Sebutharga terendah atau mana-mana tawaran.

 






KENYATAAN SEBUTHARGA TERKINI

Sebutharga dikemaskini pada 08 Julai 2019

KENYATAAN SEBUTHARGA

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pejabat Daerah dan Majlis Daerah Matu Dan Daro yang berminat untuk menjalankan perkhidmatan seperti dalam jadual berikut.

 

No

No. Sebutharga

Tajuk Sebutharga

Butir Pendaftaran UPKJ

Yuran Dokumen (RM)

1

MDMD/PH/Q/ML/2019

Mengurus dan Menyelenggara Rest Stop Nanggar, Daro

Sijil Perniagaan

50.00/set

 

 1. Dokumen Sebutharga boleh diperolehi pada waktu pejabat di Seksyen Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar, Majlis Daerah Matu Dan Daro dengan bayaran yuran dokumen seperti yang dinayatakan di atas dan hanya dijual kepada kontraktor yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 1. Salinan Sijil Perniagan  yang telah disahkan wajib disertakan bersama dokumen Sebutharga semasa menghantar ke peti tawaran Sebutharga.

 

 1. Dokumen Sebutharga yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tawaran Sebutharga beralamat seperti berikut :-

 

Setiausaha

Majlis Daerah Matu Dan Daro

96250 Matu, Sarawak

 

 1. Tarikh tutup bagi semua Sebutharga di atas adalah pada hari 17.07.2019 (Rabu) jam 12:00 tengahari dan sebarang dokumen Sebutharga yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

 1. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Sebutharga terendah atau mana-mana tawaran.

 

 

 


Sebutharga dikemaskini pada 19 Jun 2019

KEW.PA-27

 

No. Sebutharga           : MDMD/ADM/S/3 Jld.1

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

PELUPUSAN ASET ALIH

 

Kementerian/ Jabatan            :

 

Majlis Daerah Matu dan Daro,

Bangunan Datuk Pengiran Hipni,

Jalan Datuk Pengiran Hipni,

96250 Matu, Bahagian Mukah,

Sarawak.

 

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :

 

Bil.

Keterangan Aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Harga Dokumen

1.

Mitsubishi Pajero V93W

1 unit

RM 11,690.59

RM 50.00

 

 1. Aset boleh dilihat pada 24 Jun 2019 sehingga 05 Julai 2019 diantara jam 8:00 pagi hingga 5:00 petang di tempat letak kereta Majlis Daerah Matu dan Daro.

 

 1. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.

 

 1. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda dengan jelas No. Sebutharga MDMD/ADM/S/3 Jld.1 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat :

 

Setiausaha,

Majlis Daerah Matu dan Daro,

Bangunan Datuk Pengiran Hipni,

Jalan Datuk Pengiran Hipni,

96250 Matu, Bahagian Mukah,

Sarawak.

 

 1. Tarikh tutup sebutharga pada 31 Julai 2019 jam 12:00 tengah hari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

 Setiausaha

Majlis Daerah Matu dan Daro

 

 



KENYATAAN SEBUTHARGA TERKINI

Kemaskini Pada 09 April 2019


Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM(CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan atau Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah membuat tawaran bagi kerja berikut:

 

Bil

 

Butir-Butir Tawaran

Harga Dokumen Tawaran

Tempat dan Tarikh Dokumen Di Jual

 

Syarat Pendaftaran

(CIDB)

 

Syarat Pendaftaran

(UPKJ)

 

Tarikh Tender Tutup

 

 

1

 

MDMD/DEV/BP.1/Q/1/2019

MENAIKTARAF JALAN DI KAMPUNG BARU CINA DARO, MD MATU DARO

 

 

RM100.00/ set

Majlis Daerah Matu dan Daro

(Bahagian Kejuruteraan)

09/04/2019

PADA WAKTU PEJABAT

0830 – 1230

1400 - 1500

 

 

Gred G1

Kategori CE Pengkhususan

CE01 dan CE21

 

 

Kelas E

Kepala III

Subkepala 2A atau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2019

(12.00)

(Tengahari)

 

 

2

 

 

MDMD/DEV/BP.1/Q/2/2019

MENAIKTARAF TEMPAT LETAK KENDERAAN DI HADAPAN PASAR DARO, MD MATU DARO

 

 

 

RM100.00/ set

Majlis Daerah Matu dan Daro

(Bahagian Kejuruteraan)

09/04/2019

PADA WAKTU PEJABAT

0830 – 1230

1400 - 1500

 

 

Gred G2

Kategori CE Pengkhususan

CE01 dan CE21

 

 

Kelas E

Kepala III

Subkepala 2A atau 2B

 

3

 

MDMD/DEV/BP.1/Q/3/2019

MENAIKTARAF JALAN DI RESTSTOP FERI NANGAR KECIL, DARO, MD MATU DARO

 

 

 

RM100.00/ set

Majlis Daerah Matu dan Daro

(Bahagian Kejuruteraan)

09/04/2019

PADA WAKTU PEJABAT

0830 – 1230

1400 - 1500

 

 

Gred G2

Kategori CE Pengkhususan

CE01 dan CE21

 

 

Kelas E

Kepala III

Subkepala 2A atau 2B

 

4

 

MDMD/DEV/BP.1/Q/4/2019

MEMBINA TITIAN BELIAN DI BUNGAN BESAR BATANG IGAN, MD MATU DARO

 

 

RM100.00/ set

Majlis Daerah Matu dan Daro

(Bahagian Kejuruteraan)

09/04/2019

PADA WAKTU PEJABAT

0830 – 1230

1400 - 1500

 

 

Gred G2

Kategori CE

Pengkhususan

 CE21

 

 

Kelas E

Kepala III

Subkepala 3C

 

Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Kejuruteraan, Majlis Daerah Matu dan Daro, pada waktu pejabat bermula 09 April  2019. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Setiausaha, Majlis Daerah Matu dan Daro atau secara tunai di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Matu dan Daro (bayaran tidak akan dikembalikan). Kontraktor hendaklah membawa Sijil Asal Perakuan Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputra dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.

Dokumen Tawaran Tender/Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermetri serta ditulis nombor rujukan tawaran/sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Pengerusi, Jawatankuasa Sebutharga, Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Sarawak,Tingkat 2, Baitul Makmur, Medan Raya 93050 Petra Jaya Kuching Sarawak.

                                                     

Setiausaha

Majlis Daerah Matu dan Daro

________________________________________________________________________________



KENYATAAN SEBUTHARGA TERKINI

Kemaskini Pada 08 April 2019



1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pejabat Daerah dan Majlis Daerah Matu dan Daro yang berminat untuk menjalankan perkhidmatan seperti berikut :

MDMD/PH/Q/ML/2019

Mengurus dan Menyelenggara Rest Stop Nangar, Daro.

Butiran Pendaftaran UPKJ : Sijil Perniagaan


2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi pada waktu pejabat di Seksyen Kesihatan & Perkhidmatan Bandar, MDMD dengan bayaran yuran dokumen sebanyak RM 50.00/ set dan hanya dijual kepada kontraktor-kontraktor yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

3. Salinan Sijil Perniagaan yang telah disahkan wajib disertakan bersama dokumen Sebutharga semasa menghantar ke Peti Tawaran Sebutharga.

 

4. Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimateraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor dan Tajuk Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Sebutharga beralamat berikut :

Setiausaha,

Majlis Daerah Matu dan Daro

96250 Natu, Sarawak.


5. Tarikh tutup bagi sebutharga di atas adalah pada 15 April 2019 jam 12:00 tengah hari dan sebarang dokumen Sebutharga yang diterima selepas dari masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

6. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Sebutharga terendah atau mana-mana tawaran.



Latest Tender,

Published on  26 Februari 2019

Majlis Daerah Matu dan Daro

MDMD/DEV/T/15/2018

MDMD/DEV/T/16/2018

MDMD/DEV/T/17/2018

MDMD/DEV/T/18/2018

MDMD/C/T/1/2019

 


==============================================================

==============================================================


Latest Tender,

Published on  29 January 2019

Majlis Daerah Matu dan Daro

MDMD/M/Q/1/2019

MDMD/M/Q/2/2019

MDMD/M/Q/3/2019

MDMD/M/T/1/2019

MDMD/M/T/2/2019

MDMD/M/T/3/2019




==============================================================

==============================================================

Latest Tender,

Published on  27 January 2019

 

TENDERS FOR REFUSE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICES

IN DARO

Majlis daerah matu dan daro

MDMD/PH/S/T/D/1/2019


 

MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO

 

TENDER OF  NOTICE

 

1.   Tenders will be received from experienced UPK Registered Contractor for “Category C or B” with Head VII, Sub-head 2(a)(ii) with their own compressed type scavenging truck for the refuse collection and disposal services in MDMD areas of jurisdiction for Majlis Daerah Matu Dan Daro namely Matu and Daro.

2. Tenders will be considered for the acceptance only on the Tender Forms provided which must be submitted under sealed cover clearly marked:

2.1 “Tenders For Refuse Collection and Disposal Services in Daro” Tender

      No. MDMD/PH/S/T/D/1/2019

 

2.2 “Tenders For Refuse Collection and Disposal Services in Matu” Tender

      No. MDMD/PH/S/T/M/1/2019

 

to reach Secretary, Majlis Daerah Matu Dan Daro not later than 12.00 pm on 14.02.2019 (Thursday).

3. At the time of submitting a tender, the tenderer will be required to submit a tender deposit of RM 1,000.00 and non-refundable tender form fee of RM100.00. This tender deposit of RM 1,000.00shall be refunded to the unsuccessful tenderer within 56 days of the closing date of the tender.  For the successful tenderer the said deposit will only be refunded in the month following the first payment of the contract price provided always this said deposit will be forfeited by Matu Dan Daro District Council without prejudice to their rights if recover damage for any loss incurred should the successful tender failed within 14 days from the date of acceptance to enter its contract agreement.

4. A tenderer/contractor should be legally capable of making a contract and should be under no legal or physical disability.

5. A tenderer/contractor should not submit more than one tender in respect of this work.

6. Mutilated, defaced or uncompleted tender forms may be rejected.

7. The tenderer/contractor whose tender is accepted shall when required enter into a formal contract with the Council for the due execution of the work.

8. The tender will remain open for acceptance for a period of 56 days from the date the tenders closes.

9. Only tender submitted by authorized signatory/signatories of tendering persons shall be considered.

10. Any amendment, alteration and tempering of the tender document is strictly prohibited and will be disqualified.

11. Tender documents are obtainable from BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO during normal office hours upon payments of the deposit of RM1,000.00 in form of Cashier Order/Banker’s Cheque in favour of Matu Dan Daro District Council and crossed Account Payee Only and non-refundable document fee of RM100.00 in cash only. Interested tenderers must produce proof of the followings prior to the release of the tender document:-

 11.1   Certificate of Registration of Contractor issued by the UPK for category C or B with Head    IV, Sub-Head 2(a)(ii).

 11.2    Current trade licence and Business Trade Names Registration Certificate.

 11.3    Extract of company shareholders, if any,

 11.4    Certified true copy of the Vehicle registration Green Card.

 11.5    Name of tenderer, New Identity Card, address and telephone number.

 

12. The council does not bind itself to accept the lowest or any tender received nor it will be responsible for any cost incurred by the tenderer.

Date :    27.1.2019               

              

Setiausaha,

 

Majlis Daerah Matu Dan Daro

==============================================================