Demografi Matu Dan Daro

 

Demografi Matu dan Daro


  1. Kependudukan (SUMBER:JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA)

 a)   Komposisi Kaum

 

Daerah Pentadbiran

Administrative District

Warganegara Malaysia

Malaysian Citizens

Bukan Warganegara

Non-Malaysian Citizens

Bidayuh

Melanau

Bumiputera lain

Other Bumiputera

Cina

Chinese

Lain-lain

Others

Daro

-

16.1

0.1

0.6

-

-

Matu

-

12.1

0.1

0.6

-

0.1

SARAWAK

192.6

133.4

143.5

615.1

13.0

120.6

Peratusan(%)

-

21

0.139

0.2

-

0.08

*Maklumat diperoleh berdasarkan terbitan buku Buletin Perangkaan bulanan (Jun 2011)

 

 b)Kadar Lelaki/Perempuan

*Population by age, detailed ethnic group and sex, Administrive District daro,Sarawak, 2010

Kumpulan umur

Age Group

Kumpulan Etnik Terperinci

Detailed Ethnic Group

 

 

Iban

Bidayuh

Melanau

Bumiputera lain

 

Lelaki/male

0.6

-

8.7

-

Perempuan/Female

0.6

-

8.4

-

 

Nota : 1. Unjuran penduduk adalah beasaskan Banci penduduk 2000

            2.Jumlah campuran mungkin berbeza kerana pembulatan yang dilakukan.

 

b)    Kadar Kelahiran Tahunan

 

Negeri dan Daerah Pentadbiran

State and Administrative District

Penduduk

Population

Purata Kadar kelahiran penduduk tahunan

Average annual population growth rate(%)

1991

2000

2010

1991-2000

2000-2010

Daro

22440

26154

31538

1.70

1.87

Matu

12,659

15,004

16,921

1.89

1.20

Sarawak

1,642,771

2,009,893

2,420,009

2.24

1.86

 Note; * Data for 1991 and 2000 were adjusted to the administrative district boundaries as at Census 2010