picture

 

SEKSYEN KEJURUTERAAN


1) Pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dibiayai melalui
    peruntukan kementerian dan majlis.

2) Proses dan prosedur tender dan sebutharga bagi projek-projek
    pembangunan.

3) Menyelenggara kemudahan awam dan mengawalselia kerja-kerja
    pembangunan infrastruktur.

4) Penyelenggaraan kerja mekanikal, kenderaan dan jentera majlis.

5) Menyemak, melulus pelan-pelan bangunan, sivil dan kejuruteraan.

6) Pengurusan penggunaan bengkel dan stor majlis.

7) Mengindahkan kawasan dengan kerja-kerja landskap di kawasan jagaan
    majlis.

8) Membangunkan taman awam yang baru, kawasan-kawasan lapang, taman-
    taman rekreasi dan kawasan landskap.