Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Peristiwa

<< SENARAI ATURCARA

MESYUARAT JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO BIL. 4/2019

MESYUARAT JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO BIL. 4/2019 :

  1. Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan, Tender dan Pelaburan Bil. 4/2019.
  2. Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Awam, Perniagaan dan Perlesenan Bil. 4/2019.
  3. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Am, Kerja dan Keselamatan Bil. 4/2019.
  4. Mesyuarat Jawatankuasa Tujuan Am, Alam Sekitar dan Pembangunan Komuniti Bil. 4/2019.
Tarikh: 29 - 30 Okt 2019
Tempat: Ibupejabat Majlis Daerah Matu dan Daro, Matu
Penganjur: Majlis Daerah Matu dan Daro