Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Peta Matu Daro

 

LUAS KAWASAN BAGI KAWASAN DARO IALAH 1,225,74 KM PERSEGI KAWASAN MATU PULA IALAH 1,352.55 KM PERSEGI DAN DAERAH KECIL IGAN IALAH 247.50 KM PERSEGI.