Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

SEKSYEN KESIHATAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR

a) Menyelenggara dan mempertingkatkan tahap kebersihan awam.

b) Menjalankan perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal.

c) Membersihkan sampah-sarap di kawasan bandar.

d) Membersihkan parit, kawasan perumahan, pasar, rumah dan penyembelihan
    majlis.

e) Menjalankan pemantauan kebersihan tandas awam majlis.

f)  Mencegah dan mengawal penyakit berjangkit daripada berlaku dan merebak.

g) Pemeriksaan premis dalam kawalan vektor.

h) Mengeluar dan mengawal pelbagai lesen perniagaan.

i) Pemeriksaan dan pengredan premis makanan.

j) Mengadakan program kesedaran alam sekitar.

k) Memeriksa pelan bangunan dari sudut kesihatan awam.

l) Menguatkuasakan undang-undang majlis yang berkaitan.