Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO

PENUTUPAN PASAR MALAM/ TANI

Sehubungan dengan arahan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Sarawak (MLGH), adalah dimaklumkan bahawa semua stall/ pasar tamu/ pasar malam/ pasar tani DIARAHKAN tutup bermula pada 20 Mac 2020 sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Arahan ini adalah berkuatkuasa bagi keseluruhan kawasan dibawah bidangkuasa Majlis Daerah Matu dan Daro (Daerah Matu, Daerah Daro, Daerah Tanjung Manis dan Daerah Kecil Igan).

Setiausaha

Majlis Daerah Matu dan Daro

20 Mac 2020