Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PERKHIDMATAN KUTIPAN SAMPAH MDMD

Dipaparkan pada 21 Dec 2020
Kajian kepuasan pelanggan ini diperlukan bagi melihat keberkesanan perkhidmatan kutipan sampah di kawasan seliaan MDMD. Data yang diperolehi tidak akan disebarkan tetapi bagi mempertingkatkan sistem kutipan sampah pihak Majlis.

Terima kasih atas kerjasama anda.