Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 27 Mei 2017
Versi 8.0.1
Jabatan-JabatanJabatan-Jabatan

A) MATU

1)Pejabat Daerah Matu

2)Ketua Balai, PDRM, Matu dan Daro

3)Jabatan Penerangan,Matu dan Daro,

4)Pejabat Kesihatan, Matu dan Daro

5)Jabatan Kebajikan Masyarakat, Matu dan Daro

6)Jabatan Pendaftaran Negara, Matu dan Daro

7)Jabatan Pertahanan Awam, Matu (JPA) Matu dan Daro

8)Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Matu dan Daro

9)RELA, Matu dan Daro

10)Pegawai Kemas, Daerah Matu dan Daro

11)Pegawai Perubatan,Klinik Kesihatan Tian

12)Pejabat Pos, Matu dan Daro

13)Persatuan Nelayan Kawasn (PNK) Matu

B)  DARO

1)Jabatan Kerja Raya, Daro

2)Jabatan Agama Islam Daerah ,Daro

3)Hospital Daro

9)Jabatan Agama Islam, Daro

5)Pejabat Perikanan, Daro

6)Pejabat Tabung Baitulmal Sarawak, Cawangan Daro

7)Pertubuhan Peladang Kawasan Daro.

8)Telekom, Daro

9)Lembaga Sungai-sungai Sarawak, Cawangan Daro

10)Amanah Ikhtiar Malaysia, Cawangan Daro

11)Pusat Jalur lebar, Cawangan Daro

12 Pengerusi JKRT Pekan Daro

13)Pengerusi SABERKAS Daerah Daro

14)Pengerusi PPWS, Daerah Daro

15)Persatuan Melanau Daerah Daro

16)Pengerusi KASDA, Daerah Daro

17)Pengerusi Chinese Chamber Of Chamber, daro

18)Persatun Ibu Tunggal Daerah Daro

19)Persatuan Belia Daerah Daro

20)Persatuan Pasar Tani Daerah Daro

C)  IGAN

1)Pejabat Daerah Kecil ,Igan

2)Pejabat Pertanian Daerah Kecil Igan

3)Pengurus,Giat Mara Igan

D) TANJUNG MANIS

1)Pejabat Daerah Tanjung Manis

2)Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Belawai

3)Jabatn Pengairan dan Saliran, Belawai

4)Jabatan Penerangan, Belawai

5)Jabatan Perikanan Laut, Belawai

6)Ketua Balai Polis, Belawai dan Tanjung Manis

7)Klinik Kesihatan Belawai, Rajang, dan Tanjung Manis

8)Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Tanjung Manis

9)PUSAKA, Tanjung Manis

10)Lembaga Pelabuhan Tanjung Manis

11)TMD Sdn Bhd Tanjung Manis

12)RELA, Belawai